Prvok gridview
umožňuje jednoducho a efektívne zobraziť a editovať záznamy v MySql databáze na internetovej stránke. Jeho použitie je veľmi ľahké. Stačí do Vašej stránky nakopírovať priečinok gridview a urobiť jednoduché nastavenie v textovom súbore. Postup je podrobne rozpísaný v návode na inštaláciu. Ak by ste potrebovali pomoc, kontaktujte autora.

Gridview poskytuje komplexnú funkcionalitu, na ktorú je používateľ zvyknutý z desktopových aplikácií:
- triedenie záznamov vzostupne a zostupne podľa vybraného stĺpca,
- výber záznamu kurzorovými klávesmi a myšou (vybraný záznam je farebne odlíšený),
- listovanie v stránkach pomocou PgUp a PgDown klávesov a tiež tlačidlami pod zobrazenou tabuľkou,
- editovanie vybraného záznamu po stlačení klávesu Enter alebo po dvojitom poklepaní myšou na záznam,
- vymazanie vybraného záznamu,
- pridanie nového záznamu,
- textové vyhľadávanie v záznamoch,
- zmena šírky stĺpcov.

Pri prvom zobrazení sú záznamy zotriedené vzostupne podľa prvého stĺpca. Klepnutím myšou na názov iného stĺpca sa záznamy zoradia podľa tohto stĺpca. Opätovným klenutím na hlavičku toho istého stĺpca sa zmení radenie zo vzostupného na zostupné a naopak. Radenie je indikované šípkou v hlavičke stĺpca.
Stlačením kombinácie klávesov Ctrl+F alebo klávesu F3 sa otvorí vyhľadávací panel. Ak používate prehliadač Opera, na otváranie vyhľadávacieho panelu používajte iba kombináciu klávesov Ctrl+F. Do vyhľadávacieho panelu zadajte výraz, ktorý potom môžete hľadávať vo všetkých poliach tabuľky pomocou tlačidiel . Vyhľadávací panel môžete zatvoriť tlačidlom na pravej strane panelu .
Ak chcete zmeniť šírku stĺpcov, ukážte si myšou na zvyslú čiaru oddeľujúcu stĺpce v hlavičke. Keď sa zmení ukazovateľ myši na obojstrannú šípku, stlačte ľavé tlačidlo myši, držte ho stlačené a posunte ukazovateľ myši do boku tak, aby sĺpec mal požadovanú šírku.
Na jednej stránke môžete zobraziť záznamy aj z viacerých databázových tabuliek. Pomocou jedného prvku gridview môžete zobrazovať záznamy na viacerých stránkach v rámci jednej domény.

Prvok si môžete bezplatne vyskúšať na Vašej internetovej stránke počas jedného týždňa.
Pre ďalšie používanie potrebujete licenciu od autora.

Ukážka zobrazenia záznamov pomocou gridview prvku
Návod na inštaláciu
Kontakty
Copyright © 2016 Ing. Štefan Bačík